Arbetsrätt

Din juridiska partner

Juridiken är ett verktyg. Som alla verktyg finns det för att göra ditt liv enklare. Det ska alltså inte försvåra en affär utan finns för att identifiera och minimera risker. Vi strävar därför att jobba nära våra klienter för att erbjuda ett djupt samarbete.

Arbetsrättsliga frågor handlar vilka skyldigheter och rättigheter arbetsgivare och arbetstagare har gentemot varandra. Arbetsrättsliga frågor kan exempelvis handla om när arbetsgivaren har rätt att säga upp ett anställningsavtal eller vad som ryms inom arbetsgivarens omplaceringsrätt. Eftersom ett felaktigt agerande från arbetsgivaren ofta kan leda till skadeståndskrav från både fackföreningar och arbetstagare är det viktigt att som arbetsgivare redan i ett tidigt skede etablera inhämta rådgivning kring vilka alternativ som står till förfogande för att fatta ett lagenligt beslut.

Om du behöver hjälp med arbetsrättsliga frågor, antingen som arbetsgivare eller arbetstagare kan du vända dig till oss på EGL Juridik. Vi kan bland annat hjälpa dig med följande arbetsrättsliga situationer:

 • Uppsägning/avskedande
 • Utformning av anställningsavtal, sekretess- och konkurrensklausuler
 • Upprättande av personalpolicys
 • Arbetsförhållande avtal

  Ett arbetsförhållande bygger på vilka skyldigheter och rättigheter arbetsgivare och arbetstagare har gentemot varandra. Det är viktigt att dessa definieras tydligt för att undvika möjliga tvister med en arbetstagare. Vidare är det viktigt att arbetsgivaren skyddar sig mot att känsliga information om bolaget läcker ut till det allmänna.

  I vissa fall krävs även att bransch relaterade frågor eller fackliga överenskommelser hanteras på ett korrekt sätt i de dokument som styr förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

  EGL hjälper dig att upprätta rätt:

 • Anställningsavtal
 • Sekretessklausuler eller avtal
 • Konkurrensklausuler eller avtal
 • Övriga personalpolicy dokument
 • EGL har erfarenhet av att skriva korrekta och säkra avtal som hjälper dig att fokusera på din verksamhet. Ta kontakt med oss redan idag.

  Konsultation till arbetsgivare inför uppsägning

  Som arbetsgivare är det bra att rådfråga en jurist innan du går vidare med en uppsägning eller ett avskedande. En felaktig uppsägning kan leda till kännbara skadestånd som för ett mindre företag kan få stora negativa konsekvenser. Innan du går vidare med en uppsägning är det viktigt att du rådgör med en jurist för att avgöra om du har saklig grund för uppsägningen.

  På EGL kan vi bistå dig som arbetsgivare om du behöver rådgivning kring en uppsägning.

  Bestrida felaktig uppsägning

  Anställningen på en arbetsplats är bland det viktigaste som finns för en person. Lönen ska betala räntor och amorteringar, mat och kläder. Av den anledningen finns det ett starkt skydd i lagen om anställningsskydd som ska förhindra godtyckliga uppsägningar. En uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Avskedande får endast ske vid grova överträdelser som inte kan tillåtas i något avtalsförhållande. En felaktig uppsägning eller ett felaktigt avskedande kan leda till att en anställd har rätt till allmänt skadestånd som kan ligga på relativt höga belopp.

  Du kan vända dig till EGL Juridik om du behöver hjälp med att bestrida en uppsägning och kräva skadestånd. Vi strävar efter att göra upp i goda och nå ett förlikningsavtal och på så sätt slippa en utdragen tvist i domstol. Vi på EGL kan även företräda dig vid en tvist i domstol.

  Kontakta oss

  Ring: 08-519 71 800

  Email: contact[at]egljuridik.se
  Web: www.egljuridik.se

  Adress: Skodonsvägen 6 (endast postadress)
  Adress: 126 77 Hägersten

  Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
  Behandling av personuppgifter
  Genom att skicka in min fråga godkänner jag att EGL Juridik får lagra min fråga och eventuella personuppgifter angivna i formuläret.