Internet juridik

EGL Juridik - Din juridiska partner

Juridiken är ett verktyg. Som alla verktyg finns det för att göra ditt liv enklare. Det ska alltså inte försvåra en affär utan finns för att identifiera och minimera risker. Vi strävar därför att jobba nära våra klienter för att erbjuda ett djupt samarbete. EGL Juridik erbjuder en unik kombination av färdigheter och kompetenser. Vår juridiska byrå besitter både den juridiska kompetensen för att bistå våra klienter samt den IT-tekniska expertisen för att förstå våra klienter och föreslå de bästa affärsmässiga lösningar.

e-handel

Elektronisk handel, vanligen kallad e-handel, rör många olika aktiviteter. En e-handel plattform hanterar en stor mängd data som berör antingen produkterna som säljs eller personuppgifter när data berör kunderna eller egna anställda. Den elektroniska plattformen hanteras genom olika datasystem som säkerställer t.ex. försäljningen, logistiken av varorna samt marknadsföringen och förmedling av varor eller tjänster. Och givetvis krävs att varorna levereras i tid till kunderna. Alla dessa tjänster och system samt många andra tillhandahålls ofta av externa partner.

En rad juridiska frågor kan bli aktuella:

 • Marknadsföring på internet
 • Marknadsföring mot barn (under 13 år)
 • E-postlistor vs spam
 • Hantering av betalningstjänster
 • Upphovsrätt och varumärkesrätt till originalinnehåll samt "look and feel" (dress up) av webbplats
 • Hantering av personuppgifter
 • Domänfrågor
 • Leverantörsavtal, maximera din affär, minimera dina risker genom ett bra samarbete
 • Elektroniska signaturer, förenklar tid till avslut och innebär en ökad trygghet för konsumenten
 • Momslagstiftning
 • Internationell lagstiftning, inom och utom EU
 • och mer...
 • EGL hjälper dig att uppnå dina mål med ett brett urval av tjänster:

 • Definiera viktiga avtalsvillkor som skyddar din verksamhet
 • Teckna rätt avtal med era leverantörer och samarbetspartner
 • Granska avtal
 • Bistå er vid förhandling av avtal
 • Definiera eller granska interna och externa policydokument
 • Sköta din online support
 • Bistå er vid tvister som uppstår med antingen kunder, konkurrenter eller avtalspartner
 • Följa upp och säkerställa att din verksamhet följer aktuella regelverk (GDPR, marknadsföringslagen (2008:486), lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, EU direktiv och förordningar, …)
 • Samt andra tjänster som hjälper dig att fokusera på din verksamhet.
 • Personuppgifter och GDPR

  Den nya europeiska förordningen avseende behandling av personuppgifter, GDPR ersatt PuL (Personuppgiftslagen (1998:204)) den 25 maj 2018. Införandet av GDPR har påverkat både företag och privatpersoners rättigheter och skyldigheter markant och är ett stort och svåröverblickbart regelverk. Nästintill samtliga svenska företag omfattas av det nya europeiska regelverket som medför att alla företag är skyldiga att efterleva regelverket för att få behandla personuppgifter. GDPR har även gett privatpersoner större rättigheter att delta i behandlingen av dess uppgifter.

  Företag som inte följer regelverket riskerar böter upp till 4 procent av deras globala omsättning. EGL hjälper din verksamhet att säkerställa att alla krav som ställs av den nya förordningen GDPR uppfylls och härmed att du undviker höga böter. Vi ser även till att utbilda dina medarbetare att uppfylla dessa krav.

  En rad juridiska frågor kan bli aktuella:

 • Hur skyddar du alla personuppgifter som din verksamhet behandlar?
 • Informerar du alla privatpersoner som finns på något sätt i kontakt med din verksamhet om deras rättigheter?
 • Informerar du alla privatpersoner som finns på något sätt i kontakt med din verksamhet om hur du behandlar deras personuppgifter?
 • Behandlar du personuppgifter i enlighet med GDPR bestämmelserna?
 • Behandlar dina partner personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt?
 • Finns det någon rutin eller process för att informera myndigheterna vid en personuppgiftsincident?
 • Samt många andra frågor…
 • Vi har kunskapen och erfarenheten att se till att varje bolag och myndighet faktiskt uppfyller de nya kraven.

  EGL hjälper dig att komma till det rätta med GDPR:

 • Våra jurister hjälper dig med att analysera er nuvarande situation när det gäller hur ni behandlar personuppgifter, definiera er strategi för att komma till och fastställa en plan för att stärka ert dataskydd.
 • Vi hjälper er att upprätta rätt policydokument.
 • Vi definierar med er rutiner för lagring och gallring av personuppgifter.
 • Våra jurister utbildar kontinuerligt er medarbetare med frågor som berör GDPR så att utbildningskraven som ställs av regelverket uppfylls.
 • Vi tar rollen som personuppgiftsombud och upprättar processer tillsammans med företaget så att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen.
 • Vi sköter kontakterna med Datainspektionen vid en personuppgiftsincident (när detta behövs).
 • Vi bistår er vid en kontroll som Datainspektionen skulle utföra.
 • Marknadsföring på internet

  Marknadsföringen på internet har blivit en av de absolut viktigaste marknadsföringskanalerna. Idag är internet mest sannolikt den största mediekanal och blev man tvingad att lägga marknadsföringsbudgeten på en enda kanal så skulle nog de flesta företag välja att göra det just på internet.

  Genom marknadsföringskampanjer lockas potentiella kunder samt andra besökare till att lämna sina personuppgifter. Insamlingen av personuppgifterna leder vanligen till någon sorts analys. Marknadsföringen på internet ger en unik möjlighet att nå många potentiella kunder samtidigt som resultatet av kampanjer mäts på ett enkelt och smidigt sätt.

  Många legala regler styr hur ett företag får marknadsföra sig och konkurrera mot andra bolag. Samtidigt skyddas personuppgifter på ett omfattande och strikt sätt. Marknadsföringen på internet kan härmed leder till många juridiska problem och frågor som EGL kan hjälpa till att lösa eller besvara.

  En rad juridiska frågor kan bli aktuella:

 • Vad är tillåtet så att inte kommunikation genom direktmarknadsföring eller e-postmarknadsföring uppfattas som spam?
 • När blir reklam avtal?
 • Hur får personuppgifter samlas in, lagras, behandlas eller delas?
 • Finns det risker för varumärkesintrång?
 • Hanteras bilder, annan grafik eller texter enligt lag och andra riktlinjer?
 • EGL hjälper dig att uppnå dina mål med ett brett urval av tjänster:

 • Granska och / eller teckna rätt avtal med externa leverantörer och samarbetspartner
 • Bistå er vid förhandling av avtal med externa leverantörer och samarbetspartner
 • Granska er kommunikation samt säkra att denna följer lagar och andra regler
 • Definiera viktiga avtalsvillkor som skyddar din verksamhet
 • Bistå er vid tvister som uppstår med antingen kunder, konkurrenter eller avtalspartner
 • Framtagning av checklistor och guider anpassat till ert företag och er kommunikationsstrategi.
 • Utbildningar och workshops.
 • Samt andra tjänster som hjälper dig att fokusera på din verksamhet.
 • Avtal

  Avtal behövs under ett bolags hela livscykel från uppstart till avveckling. Avtal behövs för att definiera förhållandet mellan bolaget och bolagets ägare men även mellan bolaget och bolagets leverantörer, samarbetspartner och kunder.

  Oavsett var i ert företags livscykel ni befinner er kan EGL hjälper till att få rätt avtal och rätt juridisk struktur på plats. Avtal behövs oavsett om ni startar ert bolag, om ni befinner er i en tillväxtfas eller för att driva er verksamhet på ett korrekt, säkert och effektivt sätt.

  EGL hjälper dig som starta ditt bolag att starta på rätt sätt:

 • Vi registrerar ditt bolag vid Bolagsverket
 • Vi granskar och/eller ta fram förslag till nödvändig dokumentation för att registrera ditt bolag.
 • Vi granskar och/eller ta fram förslag till aktieägaravtal.
 • EGL hjälper dig som definiera rätt och säker struktur för ditt bolag oavsett om du är ett mindre bolag eller ett större eller väletablerat företag. Vi hjälper dig att granska, ta fram utkast och/eller förhandla:

 • Allmänna villkor
 • Sekretessavtal (t.ex. "NDA", "CDA", …)
 • Kommersiella avtal (försäljning, leverans, återförsäljare, agent etc.)
 • Anställningsavtal
 • Konsultavtal
 • Samarbetsavtal
 • Licensiering, partnerskap
 • Överlåtelse/försäljning av företag
 • Fullmaktsfrågor
 • Tekniköverföringsavtal (t.ex. "MTA")
 • Letter of Intent ("LOI")
 • Integritetspolicy / Personuppgiftspolicy
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • och mycket mer...
 • Kontakta oss

  Ring: 08-519 71 800

  Email: contact[at]egljuridik.se
  Web: www.egljuridik.se

  Adress: Skodonsvägen 6 (endast postadress)
  Adress: 126 77 Hägersten

  Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
  Behandling av personuppgifter
  Genom att skicka in min fråga godkänner jag att EGL Juridik får lagra min fråga och eventuella personuppgifter angivna i formuläret.